SamROM
欢迎您的到访

Note8
文章归档

https://rom.52craft.cn/wp-content/uploads/2020/06/PicsArt_11-20-10.37.47.jpg
[ROM] NOTE8 N950U国行9.0移植包 v18 U7
《NOTE8 N950U国行9.0移植 V18》 警告:  1.本刷机包适合有刷机经验、经得起折腾的人,小白请勿随便乱试!  2.若…
   37,649   2020-11-21   169 查看更多
https://rom.52craft.cn/wp-content/uploads/2020/01/VideoCapture_20200114-224956.jpg
『ROM』官方系统下载
8S8/S8+ U6 https://cloud.189.cn/t/veYVNfbqQR3e (访问码:c8rn) N950U u5: https://pan.baidu.com/s/1wEQR2Wx1GlW-cJ…
   10,295   2020-07-01   4 查看更多
https://rom.52craft.cn/wp-content/uploads/2020/03/PicsArt_03-26-06.52.35.jpg
[ROM] 日版NOTE8 SCV37/SC-01K国行9.0 v1
  《日版 NOTE8 SCV37/SC-01K 国行9.0 V1》 警告:  1.本刷机包适合有刷机经验、经得起折腾的人,小白请勿随便乱试!  2.若因自…
   4,293   2020-03-28   21 查看更多
https://rom.52craft.cn/wp-content/uploads/2019/06/52F3D642-816E-4093-802B-7B6B0288635F.jpeg
「紧急救砖」NOTE8 U5救黑砖
Note8 N950U 9008救黑砖专用! 链接:https://www.lanzous.com/b787109/ 密码:7kw2
   4,978   2019-06-17   10 查看更多
https://rom.52craft.cn/wp-content/uploads/2019/04/4e1fadd065a76f1b.jpg
[ROM] NOTE8 N950U 国行9.0移植包
链接 https://pan.baidu.com/s/1J-1g5Ty_gMzUhZDXluDWEQ 提取码:wal0 此包已经能够满足日常使用需求,没有明显的BUG。…
   6,163   2019-04-28   1 查看更多
隐藏
变装